Privacy

Farvig respecteert de privacy van haar gebruikers. Zij verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Farvig, gevestigd aan Dr. Schaepmanlaan 66, 8014 ZL Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.farvig.nl/
Dr. Schaepmanlaan 66
8014 ZL Zwolle
M: info@farvig.nl
T: 06-27586202

KvK: 52392236
BTW: NL001420614B20

Else Hultink is de Functionaris Gegevensbescherming van Farvig. Zij is te bereiken via info@farvig.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer jij producten bestelt bij Farvig of een contactformulier op de website invult, dan vraagt Farvig een aantal gegevens van je. Alleen de gegevens die je zelf verstrekt worden door Farvig verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Adresgegevens
- Rekeningnummer​

Farvig verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van jouw betaling
- om je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan de wettelijke eisen voor facturen
- om goederen en diensten bij je af te leveren
- om een aan Farvig betaald bedrag aan jou te kunnen retourneren, wanneer dit volgens de algemene voorwaarden van Farvig van toepassing is
- om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Farvig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Farvig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Farvig) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wanneer je je uitschrijft voor mailtjes van Farvig, worden jouw gegevens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand vernietigd.
Wanneer je klant geworden bent bij Farvig, is Farvig wettelijk verplicht jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze termijn worden jouw gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Farvig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Voor een zo goed mogelijk gebruik van de website van Farvig worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door de website van Farvig wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat wordt geplaatst waar je de website van Farvig mee bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website van Farvig worden terug gestuurd, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je hier vinden.

Google Analytics: Farvig maakt voor haar website gebruik van de cookies van Google Analytics. De gegevens die zo verzameld worden, gebruikt Farvig om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te kunnen zien welke informatie bezoekers van de website het meest waardevol vinden. Ook de gegevens die op deze manier verzameld worden kan Farvig niet herleiden tot namen of e-mailadressen
Op de website of Facebookpagina van Farvig tref je ook regelmatig links naar andere websites aan. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Raadpleeg daarvoor de privacyverklaring van de betreffende websites

Wanneer je de cookies die Farvig gebruikt wilt uitschakelen of verwijderen, dan kun je dit doen via je browserinstellingen. Gebruik de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen of ga naar de website Your Online Choices voor meer informatie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Farvig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@farvig.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Farvig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Farvig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Farvig heeft passende technische maatregelen genomen (een SSL certificaat) om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking via de website of het gewone (niet geautomatiseerde) mailsysteem van Farvig. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@farvig.nl.